Пријави штета патничко

Се внесува државата на настанување на штетата
Пример воспаление на уво...
Датум на настанување на штетата
Мејл адреса на која сакате да Ви ја доставиме листата на потребна документација за пријава на штета
Датум и време кога да Ве контактира нашиот вработен доколку се потребни дополнителни информации
: